Home
EXPEDICE "TU NIC" aneb Tuniskem bez CK

Cestopis o putování napříč Tuniskem - 25. 4. - 12. 5. 2000

OBSAH: … a je to tady ---> První zastavení - Mahdia---> Kolosální město - El Jem --->Anglický pacient - Sfax

Zahrabáni v zemi - Matmata ---> Kurník, šopa, tož to jó - ksary v Joumaa a Beni Kedache --->Na ghorfu - Medenine

Sedm obrů - Chenini --->Na úpatí hor - Douiret --->Poslední zastavení na jihu - Ghomrassen --->Saharská růže - Douz

Cihličková oáza - Tozeur, Nefta --->Opět v horách - Chebika---> Zelenou džunglí i vyschlým kaňonem - Tamerza

Jogurtův prostřený stůl - Jogurtova hora-->Na rozcestí - Le Kef-->Opět u Římanů - Dougga-->V pralese korku - Ain Draham

Konečně moře - Tabarka ---> Tuniský Tunis ---> Svaté město - Kairouan ---> PS….

Něco málo od historie po současnost:

Období fénické kolonizace --->Římská nadvláda v severní Africe --->Příchod Arabů a přijetí islámu

Tunisko devatenáctého a dvacátého století --->Tunisko devadesátých let + tuniská NEJ

Home